FILMOVANIE NA SLOVENSKU

SLOVENSKO JE MALÁ KRAJINA V STREDNEJ EURÓPE SO SILNÝMI STRÁNKAMI A PRÍLEŽITOSŤAMI PRE ROZVOJ FILMOVÉHO PRIEMYSLU. VĎAKA VHODNÝM PODMIENKAM, KTORÉ UPRAVUJE VLÁDA KRAJINY, BEZPEČNOSTI A POLITICKEJ STABILITE A NAJMÄ OHROMUJÚCIM LOKÁCIÁM A JEDINEČNÝM HRADOM, SA SLOVENSKO NERAZ STALO LOKÁCIOU MEDZINÁRODNÝCH FILMOVÝCH PRODUKCIÍ A MÁ PREDPOKLADY STAŤ SA AJ ICH ZÁKLADŇOU. V SÚČASNOSTI SA NA SLOVENSKU NENACHÁDZAJÚ FILMOVÉ ŠTÚDIÁ, AVŠAK IMAGINE FILMTECH PONÚKA ZABEZPEČENIE KOMPLEXNÝCH SLUŽIEB SPOJENÝCH S PRODUKCIOU. FILMOVÉ ŠTÚDIÁ SA NACHÁDZAJÚ V RELATÍVNEJ BLÍZKOSTI SLOVENSKA V ČESKU, RAKÚSKU, MAĎARSKU.

CASH RABAT

OD ROKU 2014 SLOVENSKO APLIKUJE PODPORNÚ SCHÉMU TAKZVANÝ „CASH RABAT“ VO FORME DOTÁCIE 20 % OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV PRE ZAHRANIČNÉ PRODUKCIE. OD ROKU 2020 SA VŠAK SLOVENSKO RADÍ K POPREDNÝM KRAJINÁM EÚ V PODPORE AUDIOVIZUÁLNEHO PRIEMYSLU. VLÁDA POSKYTUJE DOTÁCIE PRE FILMOVÉ PROJEKTY REALIZOVANÉ NA SLOVENSKU VRÁTKU VO VÝŠKE 33% OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV ROZPOČTU FILMOVEJ PRODUKCIE (MAĎARSKO, POĽSKO, ESTÓNSKO, HOLANDSKO - 30% A RUMUNSKO - 35%).

KRAJINA

STRED A SEVER KRAJINY SÚ HORNATÉ (KARPATSKÝ OBLÚK), NÍŽINY SÚ TYPICKÉ PRE JUH A VÝCHOD KRAJINY. SVETOZNÁME VEĽHORY VYSOKÉ TATRY PONÚKAJÚ KRÁSNE ZASNEŽENÉ SCENÉRIE A NAJVYŠŠÍ VRCH GERLACHOVSKÝ ŠTÍT S VÝŠKOU 2 655 M. N. M. VÝZNAMNÁ RIEKA DUNAJ JE ZARADENÁ MEDZI 14 NAJKRAJŠÍR RIEK SVETA. KRAJINA JE VEĽMI RÔZNORODÁ, NACHÁDZAJÚ SA TU LÚKY, POLIA, LISTNATÉ/IHLIČNATÉ LESY, SKALNÉ ÚTVARY, PLESÁ, VODOPÁDY, VULKANICKÉ JAZERÁ, ROKLINY, JASKYNE A MNOHO ĎALŠIEHO.

ARCHITEKTÚRA

HISTORICKÉ CENTRÁ MIEST, STREDOVEKÉ MESTÁ S DLÁŽDENÝMI ULICAMI, TRADIČNÉ DEDINY, HISTORICKÉ BUDOVY, KOSTOLY, KAŠTIELE, MEŠTIANSKE DOMY, MODERNÉ STAVBY, KOMUNISTICKÁ ARCHITEKTÚRA, REZERVÁCIE ĽUDOVEJ ARCHITEKTÚRY, OPUSTENÉ AREÁLY/BUDOVY.

KLÍMA

MIERNA KLIMATICKÁ ZÓNA SO STRIEDANÍM ŠTYROCH ROČNÝCH OBDOBÍ, PRIEMERNÁ TEPLOTA V ZIME -2 °C (NAJCHLADNEJŠÍ MESIAC JANUÁR, NAJCHLADNEJŠIA OBLASŤ VYSOKÉ TATRY), V LETE 21 ° C (NAJTEPLEJŠIE MESIACE JÚL A AUGUST, NAJTEPLEJŠIA OBLASŤ PODUNAJSKÁ NÍŽINA). Počasie na Slovensku je v zime chladné s teplotami -5 až -10°C. V NIEKTORÝCH HORSKÝCH OBLASTIACH ZOSTÁVA SNEH V PRIEMERE 130 DNÍ V ROKU. Počas najteplejších letných mesiacov môže krajinu zasiahnuť veľmi teplá vlna počasia s teplotami až okolo 37°C, najmä v oblastiach južného Slovenska. LETNO PRINÁŠA SLNEČNÉ ŽIARENIE AŽ 16 HODÍN.

PRACOVNÁ SILA

SLOVENSKO JE CHARAKTERISTICKÉ VYŠKOLENOU A PROFESIONÁLNOU PRACOVNOU SILOU, JAZYKOVO VŠESTRANNOU A VO VŠEOBECNOSTI CENOVO DOSTUPNOU, V POROVNANÍ S INÝMI EURÓPSKYMI KRAJINAMI. ZAUŽÍVANÝ JE 8 – 12 HODINOVÝ DENNÝ PRACOVNÝ ČAS. PRACOVNÝ TÝŽDEŇ MÔŽE BYŤ 5 ALEBO 6 DNÍ V ZÁVISLOSTI OD PROJEKTU. DEŇ VOĽNA JE ZVYČAJNE NEDEĽA (SOBOTA). NEEXISTUJÚ VŠAK ŽIADNE PRÍSNE PRAVIDLÁ ČI NARIADENIA, ĽUDIA SÚ ZVYČAJNE FLEXIBILNÍ. PREVAŽNÁ ČASŤ PRACOVNEJ SILY JE ANGLICKY HOVORIACA.
JE TO KRAJINA SO ZAUJÍMAVÝMI EXTERIÉRMI, SKÚSENOU PRACOVNOU SILOU, NÍZKYMI CENAMI ZA PRENÁJOM PRIESTOROV A POMERNE VEĽKOU ANONYMITOU, ČO PRIŤAHUJE ZAHRANIČNÝCH HERCOV I UMELCOV.

LOKÁCIE

SLOVENSKO JE ZAUJÍMAVÉ PRE SVOJU ROZMANITOSŤ, JEDINEČNÉ LOKÁCIE, PRÍRODNÉ KRÁSY A HISTORICKÉ BUDOVY, KTORÉ ČASTOKRÁT HRAJÚ VO FILME VÝZNAMNÚ ÚLOHU. VÝNIMOČNÉ JE V TOM, ŽE TO VŠETKO JE NA MALEJ PLOCHE S DOSTUPNOU DOPRAVOU, TEDA VŠETKO BLIZKO. SLOVENSKO JE KRAJINA S NAJVÄČŠÍM POČTOM HRADOV A ZÁMKOV V EURÓPE. NACHÁDZA SA TU 425 KAŠTIEĽOV, 180 HRADOV A ZÁMKOV SPOLU S HRADNÝMI RUINAMI.
HISTORICKÉ CENTRÁ MIEST, STREDOVEKÉ MESTÁ S DLÁŽDENÝMI ULICAMI, HISTORICKÉ BUDOVY, KOSTOLY, KAŠTIELE, MEŠTIANSKE DOMY, MODERNÉ STAVBY, KOMUNISTICKÁ ARCHITEKTÚRA, REZERVÁCIE ĽUDOVEJ ARCHITEKTÚRY, TRADIČNÉ DEDINY, OPUSTENÉ AREÁLY/BUDOVY...
NA SLOVENSKU SA NATOČILO NIEKOĽKO SVETOZNÁMICH FILMOV AKO MARCO POLO, BEHIND ENEMY LINES, ERAGON, DRAGONHEART, NOSFERATU THE VAMPIRE, THE PEACEMAKER, UPRISING, RED SPARROW, THE LAST LEGION, KULL THE CONQUEROR, THE LION IN WINTER A INÉ.

VÍZA

SLOVENSKO JE SÚČASŤOU SCHENGENSKÉHO PRIESTORU - ÚZEMIA 25 KRAJÍN, KTORÉ SA DOHODLI NA ZRUŠENÍ HRANIČNÝCH KONTROL MEDZI SEBOU. NA VSTUP DO OBLASTI JE POTREBNÝ PLATNÝ CESTOVNÝ DOKLAD A V PRÍPADE POTREBY SCHENGENSKÉ VÍZUM. SLOVENSKO PATRÍ DO DAŇOVEJ A COLNEJ ÚNIE SPOLU S OSTATNÝMI ČLENSKÝMI ŠTÁTMI EURÓPSKEJ ÚNIE A TOVAR DOVEZENÝ DO KRAJINY A VYVEZENÝ Z KRAJINY MIMO EÚ NEPODLIEHA DANI. SLOVENSKO JE SIGNATÁROM DOHOVORU O DOČASNOM POUŽITÍ. KARNETY ATA SÚ TAK OCENENÉ, TAKŽE PREPRAVA FILMOVÉHO ZARIADENIA CEZ HRANICE JE JEDNODUCHŠIA.

PRODUKCIA

NA SLOVENSKU SÚ PONÚKANÉ KOMPLEXNÉ SLUŽBY PRE FILMOVÉ PRODUKCIE, OD FILMOVÝCH ŠTÁBOV, HERCOV, KASTINGU, KOMPARZISTOV, CEZ PRODUKČNÉ ZARIADENIA, KOSTÝMY, AŽ PO SLUŽBY PREPRAVY, UBYTOVANIA, STRAVY, ATĎ. MOŽNÝ JE PRENÁJOM NAJMODERNEJŠIEHO FILMÁRSKEHO VYBAVENIA, GRIPOV, GENERÁTOROV, KAMIER A FOTOAPARÁTOV, ZVUKOVÉHO VYBAVENIA, SVETIEL A ŽERIAVOV. SLOVENSKO TAKISTO PONÚKA VŠETKY ŠTANDARDNÉ ZARIADENIA A VÝBAVU NA POSTPRODUKCIU, VRÁTANE ZVUKOVEJ POSTPRODUKCIE, COLOR GRADINGU, STRIHU, VIZUÁLNYCH EFEKTOV, ANIMÁTOROV V 3D/2D PROSTREDÍ A PROFESIONÁLOV V OBLASTI NAHRÁVANIA A MASTERINGU.