Názov projektu: IMAGINE FILM-TECH, podpora filmovej produkcie na Slovensku
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Financované z prostriedkov EÚ: Európsky fond regionálneho rozvoja
Celková zazmluvnená suma: 208 985,00 €
Zazmluvnená suma NFP: 196 445,90 €
Dátum účinnosti zmluvy: 23.1.2020

Prostredníctvom inovácií, marketingovou a organizačnou inováciou a obstaraním nového technického vybavenia, spoločnosť IMAGINE VISIONS rozšíri a skvalitní svoje služby, vytvorí mobilné produkčné štúdio IMAGINE FILM-TECH s kreatívnym tímom a odprezentuje svoj talent, schopnosti a potenciál Slovenska pre tvorbu audiovizuálnych diel svetovej úrovne na najväčšom a najprestížnejšom veľtrhu filmového priemyslu American Film Market. Spoločnosť realizáciou projektu vytvorí 3 nové pracovné miesta v kultúrnom a kreatívnom priemysle pre skupiny neaktívnych alebo nezamestnaných osôb a rozvojom svojich služieb vytvorí možnosti na tvorbu ďalších pracovných miest.